På dypt vann : pionerdykkerne i Nordsjøen

395,00 kr 356,00 kr

ISBN: 9788291370828

"På dypt vann" presenterer pionérdykkernes egen historie, gjennom intervju og samtaler med over 30 pionérdykkere. Det er på tide at dykkernes historie blir skikkelig dokumentert, og boka er ment som et bidrag i den retning. Gjennom intervjuene får vi innsyn i et hardt og risikofylt yrke – vi hører om teknologi og grensesprenging, hvor ulykker og tragedier har satt sitt preg på virksomheten. Men "På dypt vann" formidler mer. Dette er også en beretning om kameratskap og humor og om unge menn som søkte spenning og raske penger. Det er mange historier. Her var det bare plass til noen av dem. Det er ennå mange som sitter med beretninger som ikke er fortalt, og vi håper at boka kan være til inspirasjon i det videre arbeidet med å kartlegge alle sider av nordsjødykkernes historie. Gjennom media kan vi få inntrykk av at dykkernes historie er mye tragedie, men forfatteren tegner gjennom sitt møte med pionérdykkerne en historie med mange fasetter og nyanser, og speiler virksomheten i et bredere lys. Boka er krydret med dykkernes egne, private bilder fra den gang de alle var "på dypt vann" i Nordsjøen.