Berrføtt i barndommen

225,00 kr 203,00 kr

ISBN: 9788291370446

"Eg har tenkt meg ut ein tur. Rusla innover i barndommen. Sparka av meg dei tunge støvlane og trø berrføtt. Eg har vore innom ofte, og veit at der er gode stiar å gå. Og så er det så godt å koma inn att til seg sjølv, etter ein slik rusletur i barndommen." Dette er ei kort tekstmelding til barnebarn-generasjonen om at dette faktisk også er deira røter. Dei må gjerne rista på piercingane sine over steinaldermimringa – men dei kan rekna med at me følgjer med på lasset deira. Å gå i barndommen er vorte noko mindreverdig i eit hektisk kav med å skaffa seg overlevingsdrakt for framtida. Det er på tide at me tek alderdommen tilbake og viser at aldring også – framleis – er utvikling.