En herse tre konger : roman

348,00 kr 313,00 kr

Forfatter: Eikill, Edvard
ISBN: 9788281401662

Det er vikingtid og brytningstid. Gammel åsatro viker for kristendommen. Den gamle tid står mot den nye. Flere kongsemner kjemper om tronen. Verken Olav Tryggvason, Olav den hellige eller danske Knut den mektige kan befeste sin kongemakt uten en allianse med Sola-høvdingen Erling Skjalgsson, som snart står midt i tidens politiske, religiøse og militære strid.
En herse, tre konger følger Erling gjennom barndom og oppvekst, som leiesoldat i Miklagard, på plyndringsferd til England, og i historisk kjente slag, men også i fred, hverdag og ekteskap med Astrid, kong Olav Tryggvasons søster. Gjennom faktiske og oppdiktede personer tegnes et levende, nyansert og troverdig portrett av Erling Skjalgsson, med Sola-arven følger også en plikt til å hevne drapet på faren.
Erling søker blodhevn, han dreper og plyndrer, holder seg med slaver og farer hardt og brutalt fram mot sine fiender. Han er samtidig familiekjær og omsorgsfull, og behandler sine treller med verdighet. Erling står fram som en reaksjonær forsvarer av gammel tro og skikk – det tradisjonelle tingsystemet og en desentralisert maktstruktur – . Samtidig bygger han kirker og lever sitt liv med en klar oppfatning om at med lov skal landet bygges, århundrer før rettsstatens prinsipper gjennomføres.
En herse, tre konger tematiserer allmenne menneskelige problemstillinger i et overordnet perspektiv som også har aktualitet i vår tid. Fortellingen ender med slaget i Boknasund, der kong Olavs berømte ord faller: "Nå hogg du Norge ut av min hånd!"

Edvard Eikill, født 1930 i Stavanger, tannlegeeksamen i 1953og praksis i Stavanger til 1997. Forfatterbebut i 2005 med romanen "Lokes Lek" på Wigestrand Forlag, den første i trilogien om Grim Rusle, fortsatte med "Grim Farmannen" i 2009 og "Korsferd" i 2011, på Saga Bok Forlag. Ellers har han oversatt en rekke norrøne tekster, bl. a. "Fagerskinna" i 2007 og "Den store sagaen om Olav den hellige" i 2009. Oversetter det store sagaverket "Flateyjarbok" som utgis i årene 2014 til 2018.