Stavanger bys historie. Bd. 1-4

1.995,00 kr 995,00 kr

Forfatter: Hamre, Harald
ISBN: 9788281400603

Stavanger bys historie er den første samlende framstillingen av Stavangers historie fra opphavet til vår egen tid, i fire rikt illustrerte bind. Få norske byer kan vise til en like dramatisk historie. Verket nøster opp de historiske trådene, beskriver og forklarer, og tar oss med på en spennende ferd gjennom ni århundrer. Bokverket henvender seg til et bredt publikum. Det gir identitet til byen og til dem som bor der, og er en kilde til kunnskap for alle som ønsker å forstå byen i en regional, nasjonal og internasjonal sammenheng. Bind 1: "Bispeby og borgarby – frå opphavet til 1815, forfattere: Geir Atle Ersland og Arne Solli. Bind 2: "Sild og seil 1815–1890", forfatter: Ole Kallelid. Bind 3: "Industribyen 1890–1965", forfatter: Anders Haaland. Bind 4: "Oljebyen 1965–2010", forfattere: Gunnar Roalkvam og Kristin Øye Gjerde. Hovedredaktører for hele verket: Knut Helle og Harald Hamre. Bilderedaktør: Ola Søndenå. For mer informasjon, se:
Bind 1Bind 2Bind 3Bind 4