L. And si dagbok

298,00 kr 268,00 kr

Forfatter: Auestad, Annlaug
ISBN: 9788281401310

Dette er dagboka til L. And. Han er ei and med vass-skrekk, to badeglade venner, og eit framandt egg å passe på. L. And prøvar å bli kvitt angsten, samstundes som han skjuler vass-skrekken for vennene. Passing av egget er ei av mange gode unnskyldingar for ikkje å hoppe i vatnet. Dette gir rom for mange morosame situasjonar og konfliktar. Dagboka er skriven i løkkeskrift, med svart og raud penn, med skriblingar i margen og enkle strekteikningar av ender og egg. Teksten er naiv og morosam. Dagboka er skriven og illustrert av Annlaug Auestad.
Les meir om L. And på www.annlaugauestad.com
Les også meldinga på Nynorskbok.no: http://www.nynorskbok.no/2013/09/12/annlaug-auestad-l-ands-dagbok/#more-928