Wigestrand Forlag

skal være en sentral kulturformidler. Vi ønsker å bidra til å styrke den kulturelle infrastrukturen i Stavangerregionen. Forlaget skal være en viktig bidragsyter når det gjelder regionbygging og regionkonsolidering, og vi skal arbeide for en forsterket identitet og for økt kunnskap om regionen.

Videre ønsker vi å utnytte de mulighetene som byr seg gjennom Stavanger som universitetsby og europeisk kulturby i 2008. Vi vil styrke forleggeri og bokutgivelser initiert fra Rogalandsregionen. Stavanger2008 og Universitetet i Stavanger er et godt utgangspunkt for vekst og videre utvikling av forlagsaktivitet i vårt distrikt. Gjennom et tett samarbeid med sentrale kulturaktører ser Wigestrand Forlag muligheter for relasjonsbygging, som vil styrke vår målsetting om å utvikle kulturformidling.

Wigestrand Forlag ble stiftet i 1998, og har lagt bak seg etableringsfasen. Vi har hatt en betydelig vekst de siste par årene og utgir i dag 15-20 titler pr. år.

Vi har kontorlokaler sentralt i Stavanger.

Wigestrand Forlag er medlem av Den norske Forleggerforening.