Altså : jenta som ikkje og kringkastinga

289,00 kr 260,00 kr

Forfatter: Birkedal, Arnt
ISBN: 9788281402249

Altså:
«Altså» handlar om denne jenta som bur i Gunhilds
gate. Om dei grøne bussane og busstemma, bussfea,
som bur i dei. Særlig handlar den om 29-bussen.
Den handlar om polakksjåførane og dei som har
noko med det. Og om alle dei perifere busstoppa.
Den handlar om dei gode, gamle parhestane oppe
i kringkastinga, og om resepsjonsdama deira. Handlar
om karane på golvet. Og om den vesle egyptiske guden
Amen.
Handlar om Ullandhaugtårnet. Og om den globale
oppvarminga, om dei såkalla siste tider.
Og om jentene og gutane som ikkje. Altså.