Kampen om oljearbeiderne : NOPEFs historie

478,00 kr 430,00 kr

Forfatter: Johansen, Terje
ISBN: 9788281400726

Oljevirksomheten brakte med seg en ledelseskultur, holdninger og metoder som brøt radikalt med norske normer. Rettigheter og betingelser som over tid hadde vært en selvfølge, var ikke lenger gyldige. Den internasjonale oljeindustrien representerte en trussel mot kjerneverdier som arbeidervern, faglige rettigheter og andre menneskerettigheter. Mange av oljearbeiderne identifiserte seg ikke med arbeiderbevegelsens verdier og vendte ryggen til LO i 1970-årene. I 1977 ble NOPEF etablert for å møte disse utfordringene. Organisasjonsstrid skulle bli et gjennomgangstema i historien om NOPEF. I "Kampen om oljearbeiderne" møter vi dem som tok til motmæle mot trakasseringen, som organiserte seg, bygde opp fagforeninger og stod på barrikadene for å forsvare og videreutvikle norske arbeidstakeres rettigheter.
Terje Johansen er journalist, født i 1945. Han har vært redaktør for NOPEFs medlemsblad i 15 år og har bidratt til og redigert flere bøker, blant annet om fagforeningsspørsmål og faglig-politiske forhold.