Lysefjorden rundt

449,00 kr 395,00 kr

ISBN: 9788281402713
Lysefjorden rundt er en levende og fargerik beskrivelse av Lysefjorden og hvorfor naturområdene som omgir den gir et så mektig inntrykk på så vel lokalbefolkning som tilreisende fra hele verden.

Forfatter og kjentmann Bernt Christophersen tar oss med på en vandring rundt fjorden, gjennom nåtid og fortid, landskap og natur, historie og kultur. Underveis møter vi idyllisk og dramatisk natur, et rikt dyre- og fugleliv og blir kjent med menneskene som bodde her og livet de levde.

Christophersen skriver innsiktsfullt og engasjert, og setter Lysefjorden inn i en større natur- og kulturhistorisk sammenheng, fra de første menneskene kom hit etter istiden, og fram til «oppdagelsen» av Preikestolen og Turistforeningens tilrettelegging av friluftslivet i området.

Vi blir kjent med Kjerag-fenomenet og den berømte franske forfatteren Victor Hugos skildringer av fjorden. Vi blir minnet om tyske krigsskip, engelske fly og norske motstandsfolk som slåss her under okkupasjonen. Vi får høre om ulykker, ras og tragedier, kraftutbygging og naturvern, og møter bygdeoriginaler som «Pilt-Ola» og «Hengjane-tyskeren».

Lysefjorden rundt er et mektig og underholdende bokverk som vil glede og gi kunnskap både til lokalbefolkning og tilreisende fra vårt eget land og resten av verden.

Bernt Christophersen
er født i Stavanger i 1956. Han har vandret gjennom daler og over fjell rundt Lysefjorden helt fra unge år og gjennom hele sitt voksne liv. Han har også rodd, seilt og padlet i fjorden utallige ganger. Christophersen skrev hovedartikkelen i Stavanger Turistforenings årbok Lysefjorden i 1981. Han er utdannet lærermed mellomfag i historie, og har arbeidet både i skolen og som journalist.