Subseahistorien - norsk undervannsproduksjon i 50 år

495,00 kr

Norsk subseahistorie er en beretningom pionerånd og pågangsmot, innovasjon og dristighet, og om teknologiløsninger og ingeniørkunst i verdensklasse. Det er en fortelling om at veien blir til mens du går, og om hvordan Norge – til tross for barske og ugjestmilde værforhold, store havdyp og strenge statlige reguleringer – har gått fra å være en importør av subseautstyr til Ekofiskfeltet i 1971, til å bli en verdensledende eksportør av undervannsteknologi.

I dag står subseabrønner for omkring halvparten av produksjonen på norsk sokkel, men norsk undervannsteknologi har også en betydelig overføringsverdi til andre, beslektede næringer som havvind, fiskeoppdrett og mineralutvinning på havbunnen. Næringen danner grunnlaget for ny industriutvikling og det er derfor verdifullt å kjenne fortiden for å forstå samtiden og gå inn i fremtiden.

Subseanæringen er ikke bare en viktig del av olje- og gassvirksomheten, men også en helt sentral del av norsk industri- og samtidshistorie.

Boken er skrevet for et bredt publikum, den er rikt illustrert og presenterer stoffet dels kronologisk, dels tematisk. Historien om norsk undervannsteknologi har både et nasjonalt og et internasjonalt marked.