Tomannsbu : en hytteprotokoll

259,00 kr 233,00 kr

Forfatter: Thomsen, Per
ISBN: 9788291370903

Per Thomsen ble valgt til årets Stavanger-forfatter i 2004. "Tomannsbu" er én av bøkene i 3-bindsverket som ble utgitt i denne forbindelse. "Tomannsbu" er en faksimileutgave av originalutgaven fra 1938. De andre to bøkene i verket heter "Lørdag middag til søndag kveld" og "Hundre gangers vatnet". Bøkene kan enten kjøpes enkeltvis, eller i sett à 3 bind levert i sjaktel.