Hundre gangers vatnet

259,00 kr 233,00 kr

Forfatter: Thomsen, Per
ISBN: 9788291370927

Per Thomsen ble valgt til årets Stavanger-forfatter i 2004. "Hundre gangers vatnet" er én av bøkene i 3-bindsverket som ble utgitt i denne forbindelse. Boken består av et utvalg av Per Thomsens beste petiter, artikler, essays osv. De andre to bøkene i verket heter "Lørdag middag til søndag kveld" (også petiter, artikler og essays) og "Tomannsbu" (faksimileutgave av originalutgaven fra 1938). Bøkene kan enten kjøpes enkeltvis eller i sett à 3 bind, levert i sjaktel.