MOTVEKT – FAKTA OM KLIMA

338,00 kr 299,00 kr

ISBN: 9788281402591

MOTVEKT – FAKTA OM KLIMA

I tre tiår har det vært presentert som en vedtatt sannhet at menneskeskapte klimaendringer vil føre til apokalypse dersom vi ikke går radikalt til verks og snur utviklingen. Synspunktet reflekteres i så vel nasjonal lovgivning og folkerettslige avtaler, som i mediene og det offentlige ordskiftet.

Enkelt presentert og godt fortalt, formidler Gregory Wrightstone en annen historie. Punkt for punkt gjennomgår han det etablerte narrativ og de «oppleste og vedtatte sannheter», og han presenterer en verden og virkelighet som står i skarp kontrast til det som daglig kommuniseres som fakta. I MOTVEKT – FAKTA OM KLIMA legger han fram seksti fakta som tilbakeviser eller korrigerer det etablerte klimakonsensus.

Gregory Wrightstone er geolog og har i mer enn 35 år arbeidet med undersøkelser om jorden og dens prosesser. Han er en sterk talsmann for selve forskningsprosessen, og refererer ofte til den grunnleggende læresetningen i vestlig rettslære; Audiator et altera pars, eller på norsk: La begge parter bli rettferdig hørt.

Wrightstone imøtegår påstander med fakta, og usikre klimamodeller om fremtiden med historiske data om fortiden. I motsetning til det politikerne og mediene forteller, presenterer Wrightstone fakta som viser at et varmere klima gir økt matvareproduksjon, økt fuktighet i jordsmonnet, en grønnere klode og større velstand for flere, samtidig som tilfellene av tørke, skogbranner, hetebølger, ekstremvær og temperatur-relaterte dødsfall har avtatt.

Wrightstone benekter ikke at det finnes global oppvarming og drivhuseffekter. Han benekter heller ikke at en del av denne oppvarmingen skyldes menneskets aktivitet. Men han avviser at vi er på vei mot katastrofen. For ham er kanskje debattklimaet en større utfordring enn klimaendringene.