Fra ambolt til plattform : jern- og metallarbeiderne i Stavanger

295,00 kr 266,00 kr

ISBN: 9788291370521

Denne boka forteller historien til jernarbeiderne i Stavanger, hvilken betydning det å være fagorganisert har hatt. Stavanger Jern og Metall avdeling sin historie gjenspeiler de store kampsaker i norsk fagbevegelse, og også her i Stavanger har det stått strid om virkemidler og valg av retning. Men boken forteller også om den viktige drivkraften fagbevegelsen har vært i reformarbeidet gjennom over hundre år. Forfatteren tar også opp de store og nye utfordringene fagbevegelsen står overfor. Fra å være kjernetroppene i oppbyggingen av det moderne industrisamfunnet, til å få anerkjennelse for verdien av arbeidet sitt, og ikke minst for at samfunnet skal satse mer på videreutvikling av norsk industri.