Magnus' apostrof : roman

348,00 kr 313,00 kr

ISBN: 9788281402065

Magnusʼ apostrof har to forteljingar, som heng saman. Den eine går føre seg på 1100-talet, på den tida då Noreg vart forma som nasjon, og krinsar omkring St. Magnus Erlendsson. I den andre er handlinga lagd til ei ikkje nærare tidfest framtid, der menneske, land og byar er utsletta i ein stor katastrofe. Begge forteljingane finn stad i det som var kjerneområda til dei norske vikingane i Skottland og på Vesterhavsøyane.
Når Jon O. Lorentzen leverer eit romanmanus, er det all mogleg grunn til å retta seg opp i stolen, skjerpa sansane og skjerma hjernen for distraksjonar. Handlingsforløpet er kronologisk og greitt å følgja, men det skjer også mykje meir på alle moglege andre plan.
----------------
Jon O. Lorentzen (f. 1950) er filolog, bur i Egersund og har undervist i språk i heile sitt vaksne liv.
Lorentzen har mastergrad i spansk litteratur frå University of California. Han debuterte i 2004 med romanen Den symmetriske tvillingen, og i 2011 gav han ut romanen Café Gibraltar. Han har også gjeve ut ei bok med gjendiktingar av lyrikk av den kubanske diktaren José Martí.
Jon O. Lorentzen har omsett til norsk Courrier sud — norsk tittel Postflyet — av den franske forfattaren og flygaren Antoine de Saint-Exupéry. Boka kjem i 2017.