Strandmummel

195,00 kr 176,00 kr

Forfatter: Voll, Askill
ISBN: 9788291370583

Askill Voll debuterte med diktsamlinga Strandmummel. Dikta er farga av vestnorsk lynne og landskap. I Strandmummel finst det ei pulserande livskjensle, prega av både ettertanke og undring. Voll har eit leikande og barnleg uttrykk, der også rim, rytme og ordspel inngår. Her finst islett av Jæren, men også av buddhisme. Voll kjem frå Jæren. Han driv arkitektverksemd i Stavanger og har budd i byen i 25 år.