Deg til ære, oss til gavn

225,00 kr 203,00 kr

Forfatter: Dybvig, Per
ISBN: 9788281401211

Stiftelsen Kirkens Bymisjon er 20 år. I den forbindelse har vi bedt mennesker som på ulikt vis har forbindelse til Rogaland, skrive en tekst med utgangspunkt i en gitt bibeltekst. Et lite mindretall av forfatterne er teologer, de fleste er medlemmer i den norske kirke, noen ikke. Noen deler den kristne tro, andre ikke. Men alle har de skrevet, inspirert av en bibeltekst. Vårt ønske har vært at de nye tekstene som står på skuldrene til svært gamle tekster, skal si noe viktig om det å være menneske i dag. At de skal være i stand til å tyde og sette ord på vår tids erfaring av å være menneske. Kanskje er noen av tekstene i stand til å provosere, frata oss fasttømrede forestillinger og gi oss hellig uro i bytte. Forfattere: Arshad M. Ali, Geir Sverre Braut, Inger Bråtveit, Jan Egeland, Kolbein Falkeid, Ingrid Fiskaa, Per Fugelli, Anne Bente Hadland, Martin R. Hauge, Charlotte Helgeland, Hilde Frafjord Johnson, Haakon Kessel, Odveig Klyve, Anne Kroken, Torger Reve, Sturla Stålsett, Helge Torvund, Frank Tønnesen, Sylvelin Vatle og Jon Ådnøy.